Slovanien

Iščemo lirska, prozna, teoretična ali knjižnoznanstvena besedila, ki se posvečajo tej temi. (Predložite samo eno prozno oz. teoretično besedilo, z največ 8000 znaki, brez presledkov, oz. ne več kot 10 pesmi).

Besedila so lahko tako v srbščini, hrvaščini, črnogorščini, bosanščini, albanščini, makedonščini, slovenščini, kot tudi v nemščini. K svojim besedilom lahko priložite tudi nemške prevode, sicer bomo za prevode poskrbeli mi.

Prosimo, da besedila pošljete samo v Wordovi datoteki na elektronski naslov:
texte@keinedelikatessen.at

Jezika sporazumevanja sta nemščina in angleščina.
Rok oddaje: 30. november 2013.

Advertisements