Keine Delikatessen се претвара у Balkan Delikatessen

Књижевни часопис KEINE DELIKATESSEN се у 19. издању „Ћутање“ претвара у BALKAN DELIKATESSEN.

Keine Delikatessen се претвара у Balkan Delikatessen
Keine Delikatessen се у 19. издању претвара у Balkan Delikatessen и бави се темом ћутања. Осим доприноса из Аустрије, Немачке и Швајцарске издање ће обухватити и текстове са подручја Југоисточне Европе и биће објављено вишејезично.

Keine Delikatessen
… се издаје од 2003., а издавачице су Сара Леглер и Мариа Сајзенбахер. Објављује се мешавина текстова реномираних и још непознатих књижевника/ца са целог немачко говорног подручја. Сваку насловну страну ексклузивно обликује ликовна уметница Карин Цигелвангер, а сваки текст прате радови фотографице Сабине Цигелвангер. Уредништво је за актуелно издање придобило помоћ Ангелике Велебил.
Више информација

„Ћутање“
Ова тема жели подстаћи књижевнике не само на писање (и читање) измеђи редова, него и на расправљање о различитим облицима и разлозима ћутања. Иако је књижевности потребна писана односно говорена реч, она може тематисати и рефлектовати ћутање, пустити ликове да ћуте, прећутати теме писањем, применити стилске фигуре и прекорачити све то: Иако је ћутање невербални облик комуникације, она је ипак део комуникације који омогућује саопштења и приказивања информација, ставова и значења.
Тема „Ћутање“ је веома опсежна и жели мотивисати књижевнице и књижевнике да расправљају о њој на сасвим слободан начин, да сопствене асоцијације, описивања, доживљено и измишљено уграђују у своје текстове. Ћутање у уметности, нарочито у књижевности, обрађиваће се на темељу књижевних текстова и есеја.
За достављање текстова кликните овде

Advertisements